Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informar recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website es “Link Produccions, S.L.U.”, amb domicili al C/ Pedret, 7, 17007 de Girona, amb número de CIF: B-17902594, inscrita en el Registre Mercantil de Girona al tom 2456, foli 113, fulla GI-41208, inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte info@linkproduccions.com.

La informació continguda en www.linkproduccions.com. y www.itacacultura.cat. constitueixen un servei d’informació dels diversos esdeveniments i serveis que ofereix “Link Produccions, S.L.U.” (en endavant “Link Produccions”) empresa especialitzada en muntatge i organització d’esdeveniments lúdics de petita i gran escala, també en la formació del referit personal i on s’ofereix accés a continguts del sector de diversa naturalesa. (Per exemple: Festival ITACA i Marxa Popular). A més s’encarrega de la gestió de la venda d’entrades per esdeveniments culturals propis i de tercers organitzadors.

 

ACEPTACIÓ DELS CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.linkproduccions.com y www.itacacultura.cat exigeix l’acceptació de les condicions d’ús, la seva política i avis legal que en cada moment es trobem vigent en aquesta Web sense necessitat de previ avis, a excepció de que es produeixin variacions substancials. El fet de navegar o utilitzar aquest suport, unit a la marcació dels check-ins en els diferents formularis, suposa l’acceptació inequívoca d’aquestes, quan es facilitin dades de contacte o es produeix un registre.

 

PROPIETAT INTELECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.linkproduccions.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual e industrial a favor de “Link Produccions”, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Link Produccions”.

L’usuari, única i exclusivament pot utilitzar el material que apareix en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats por “Link Produccions”.

“Link Produccions” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per la bona utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que corresponguin en el supòsit d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL

L’accés a les pàgines Webs o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Link Produccions”. No obstant això, se comunica que, en el caso de que “Link Produccions” sol·liciti dades personals, es recollirà i s’informarà degudament a l’usuari conforme a l’establert en l’article 13 del Reglament Europeo 2016/679 de 27 de abril (RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (Formularis de contacte o bé qualsevol sol·licitud de serveis).

Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol·licitud de informació de “Link Produccions” seran objecte de tractament mixta i s’incorporaran als corresponents Registres, dels quals la titularitat correspon a “Link Produccions”.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació sol·licitada que si escau s’estableixi amb “Link Produccions”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi sol·licitar o contractar.

També es poden recollir les seves dades derivat de la compra d’entrades que realitzis, sent l’edat mínima 16 anys i conduit per un adult. Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant, a les accions que poguessin derivar amb l’esmentada acció.

Link Produccions” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada i no renuncia, a les accions que pogués derivar aquesta acció.

La corporació no realitza cessions en l’actualitat amb les seves dades. Si escau, qualsevol possible cessió estarà emparada en l’execució de la relació establerta, l’obligat compliment de la legislació o bé en el seu consentiment explícit.

Per futurs empleats i la seva inclusió en la borsa de treball: Si Vostè pretén treballar o col·laborar amb nosaltres i formar part de la nostra borsa de treball, haurà d’acceptar l’avís legal i a més les condicions de tractament que s’adjunten en el formulari específic, en cas contrari no acaptàrem la seva sol·licitud.

Per finalitzar, “Link Produccions”, podrà remetre correus electrònics i incloure-ho en el newletter que envia amb informació dels propers concert i esdeveniments que puguin ser del seu interès, sol·licitant-li consentiment concret a tal efecte.

En la política de privadesa, document que complementa el present, es detallen els tractaments i finalitats de les dades que Vostè ens pugui facilitar.

 

COOKIES

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si contínua navegant, considerem que accepta l’ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.

Per a més informació anar a l’apartat de Política de Cookies.

 

REGISTRE I CONTRASENYES D’ACCÉS (En el seu cas)

“Link Produccions” proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, la qual és única, personal i intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la Web.

L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

“Link Produccions” es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la contrasenya d’accés d’algun usuari quan concorrin circumstàncies de les quals es presumeixin utilitzacions il·lícites.

L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l’ús dels diferents serveis i productes als quals s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari.

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“Link Produccions” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “Link Produccions” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “Link Produccions” conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d’interès per als usuaris. “Link Produccions” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“Link Produccions” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a las Webs www.linkproduccions.com y www.itacacultura.cat  i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

“Link Produccions es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

 

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit a “Link Produccions”, i en defecte d’això els enllaços que s’estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

“Link Produccions” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer a tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@linkproduccions.com.

“Link Produccions”, utilitza les xarxes socials per promocionar els seus esdeveniments i serveis i arribar al major nombre de destinataris possible, però les condicions de participació són les establertes per la mateixa xarxa social. A més aprofundiment, qualsevol sol·licitud de prestacions de serveis, implica l’acceptació de les condicions del avís legal i política de privadesa.

 

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos a les Webs www.linkproduccions.com. y www.itacacultura.cat.

POLITICA DE PRIVADESA

Les Dades de Caràcter Personal recaptades mitjançant els diferents formularis de les Web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privadesa.

 

RESERVA

“Link Produccions” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“Link Produccions” es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2021 – “Link Produccions, S.L.U.”

Tots els drets reservats