Durant 12 anys hem sigut els responsables de la producció del Concurs de Música Emergent de Girona INTRO, organitzat per l’Ajuntament de Girona.

Concurs INTRO