El festival que reivindica la cultura com a dret bàsic.

Costa Brava, Baix Empordà.

Ítaca Cultura i Acció