Política de privacitat

A Link Produccions, S.L.U. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

Responsable del Tractament

El interessat que faciliti a Link Produccions, S.L.U. les seves dades de caràcter personal a través de la nostra web o per altres vies (per exemple, xarxes socials)  queda informat de que el tractament de les seves dades esta realitzat per:

Link Produccions, S.L.U.

CIF B-17902594

Domicili social al carrer Pedret 7, 17007 Girona.
Telèfon: 872091176
Correu electrònic: info@linkproduccions.com

 

Finalitats del tractament de dades

En Link Produccions, S.L.U. el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel que ens ho facilitis:

 1. Contactar amb el remitent de la informació, per donar resposta a la teva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar, en el seu cas, la contractació dels serveis sol·licitats pel USUARI, la teva facturació i cobrament.
 3. Gestionar, en el seu cas, el procés de registre del USUARI en la nostra Web.
 4. Totes les finalitats es limiten i relacionen amb el objectiu principal de la mercantil que es l’organització d’esdeveniments culturals de tota mena i concerts musicals festius i la venda d’entrades en esdeveniments propis o de tercers organitzadors i altres finalitats relacionades amb l’execució del servei o esdeveniment .
 5. Gestió de la venta d’esdeveniment musicals i culturals de tercers organitzadors i on “Link Produccions” actua en la seva qualitat d’Encarregat del Tractament. L’esmentat tractament inclou finalitats que no siguin incompatibles o complementin el servei prestat i es pugui preveure de manera raonable, com recordatoris de l’esdeveniment o enquestes de qualitat del servei. (Considerando 47 RGPD).
 6. Gestió de la borsa de treball de muntadors d’esdeveniments.
 7. El enviament de Newletter a tots els nostres clients i persones interessades en rebre informació sobre el calendari d’esdeveniments propis o de tercers amb els que col·laborem.

 

Procedència de dades

La procedència es del propi interessat o del seu tutor o progenitors. Les dades tractades son de nivell bàsic amb caràcter general. També podran ser dades econòmiques en determinades operacions.

 

Duració del tractament de dades

 • Les dades per la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveisseran conservades durant la vigència del contracte o servei. Una vegada finalitzada l’esmentada relació, en el seu cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Los dades per la gestió de consultes, incidències i sol·licitudses conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d’un any o bé en terminis estadístics o històrics.
 • Les dades per l’enviament de comunicacions per correu electrònic –newletter- dels nostres serveis, esdeveniments i ofertes seran conservades indefinidament fins que, en el seu cas, no existeixi un interès mutu o bé ens manifestis el teu desig de donar-t’hi de baixa.
 • En defecte de terminis concrets, es conservaran les dades personals mentre es mantingui la relació entre nosaltres i el client.

 

Legitimació pel tractament de dades

 • La base legal pel tractament de les teves dades de les finalitats anteriors, es l’execució de la prestació del servei corresponent o contracte de serveis.
 • Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu de les partes, ja sigui per la vigència del contracte o pel consentiment. Per altra banda, les dades romandran en la mercantil en compliment de normatives obligatòries i fins que es superin els períodes de prescripció.
 • La prestació del consentiment inequívoc.
 • La satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació dels productes o serveis i assolir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de mercadotecnia directa.

 

No obstant això, et recordem que té dret a oposar-se als tractaments de les seves dades, per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 • La base de l’enviament de comunicacions comercials als usuaris no clients es el consentiment que s’hagi sol·licitat –subscripció al newletter-, podent ser revocat en qualsevol moment. La retirada de l’esmentat consentiment no afectarà en cap cas a l’execució dels serveis contractats, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet de que el consentiment s’hagi revocat.

 

 

 

Comunicació de les teves dades

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

 • Als nostres col·laboradors necessaris per l’execució dels servei sol·licitat.
 • Als nostres col·laboradors habituals motivat per la sol·licitud de serveis que no prestem directament, però que recomanem per la seva experiència i professionalitat
 • A les entitats financereson es tramita la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les Administracions públiquescompetents, en els supòsits previstos en la Llei i per les finalitats allí definits.
 • En relació a les subcontractacions, ja sigui per implementar les seves mesures de seguretat com per assegurar la disponibilitat e integritat de la informació que custodia, té subcontractats serveis amb la Plataforma KoobinEvent,L., empresa que presta el software específic per la gestió de venda d’entrades.
 • Concretament es podran cedir o comunicar les teves dades en les següents supòsits: 1) Organitzador de l’esdeveniment cultural, en la seva qualitat de Responsable del Tractament i les finalitats seran per la gestió i execució del servei i en el seu cas, el enviament de newsletter, 2) Pels proveïdors que gestionin les copies de recolzament o bé presten serveis de hardware o software, amb empreses contrastades per la seva idoneïtat.

Els teus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

 • Els clients poden exercir el dret d’accés, rectificació, oposició o supressió en l’adreça que consta en la informació per capa (establiment o bé per email o bé en l’adreça del inici de l’escrit), com també a través de la nostra web. També informem als possibles afectats que tenen dret a sol·licitar el dret a la portabilitat de les seves dades, en el seu cas, i a la limitació del tractament que es realitzi quan la finalitat ja no existeix o a la oposició específica a un tractament específic.
 • El interessat o afectat pel tractament, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Per finalitzar, el client o usuari afectat, té dret a dirigir-se a la Agencia de Protecció de Dades o altra autoritat de control competent, entitat que gestiona qualsevol aspecte relacionat amb l’aplicació de la normativa de protecció de dades i on l’usuari pot denunciar o defensar els seus interessos en el supòsit que ho consideri escaient, la web es www.aepd.es.

 

 

 

Transferències Internacionals

Les teves dades no es transmeten fora de la Unió Europea, en el seu cas, seria necessari sol·licitar  el teu consentiment exprés.

 

Dades de tercers

Si ens facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat de informar-los prèviament de tot el previst en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establerta en l’esmentat precepte.

 

Actualització de les teves dades

En el supòsit de produir-se alguna modificació de les teves dades o si detecta que alguna dada es errònia, et preguem ens ho comuniqui per procedir a la seva actualització, amb la finalitat de mantenir les seves correctes.

 

Informació Addicional: Canals de informació:

1º.- Correu electrònic: : info@linkproduccions.com

2º.- Telèfon: Trucant al nostre telèfon d’atenció al públic 872091176 on l’atendrà el nostre personal

3º.- En el propi establiment. Carrer Pedret 7, 17007 Girona.

4º.- A través dels nostres textos legals exposats en la web, Linkproduccions.com, concretament en els apartats, “Avis legal”, “Política de Privacitat” i formularis de contacte.

© 2022 – “Link Produccions, S.L.U.”

Tots els drets reservats